Opakovaná výzva k výměně akcií v dodatečné lhůtě

Opakovaná výzva k výměně akcií

v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.
IČ: 48291960
se sídlem Praha 5, Na Plání 1997/41, PSČ 150 00
zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 11114

oznamuje akcionářům,

že mimořádná valná hromada společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. konaná dne 2.12.2013 rozhodla o změně formy akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. na základě zápisu změny formy akcí v obchodním rejstříku a v souladu s ustanovením § 342, 343 a souvisejících, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tímto

opakovaně vyzývá

akcionáře (kteří jsou v prodlení s výměnou akcií) vlastnící akcie na majitele v listinné podobě, k předložení stávajících akcií společnosti na majitele za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti na jméno v listinné podobě v náhradní lhůtě.

Výměna stávajících akcí v listinné podobě na majitele za nové akcie v listinné podobě na jméno bude probíhat každé pracovní pondělí a středa od 9.00 do 15.00 hodin v termínu od 10. 6. 2014 do 25. 6. 2014 včetně v provozovně společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany 125, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. č. 724994454, e-mail: mvalusek@bohusovickamlekarna.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ve lhůtě stanovené touto výzvou budou prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie prodány v souladu s ustanovením § 537 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Akcionář-fyzická osoba předloží akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží spolu s akciemi platný průkaz totožnosti

a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným

podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Současně s výměnou akcií proběhne zápis akcionáře do seznamu akcionářů, kde se budou zapisovat tyto údaje:

  • Označení druhu a formy akcie
  • Jmenovitá hodnota akcie
  • Číselné označení akcie
  • Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a adresa bydliště fyzické osoby
  • IČ / RČ akcionáře
  • Číslo bankovního účtu
  • Emailová adresa akcionáře

Další informace budou zveřejňovány na www.accom.cz/cze/bohusovicka-mlekarna

Představenstvo společnosti

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít