Oznámení o výměně akcií

Oznámení o výměně akcií

Představenstvo
společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.
IČ: 48291960
se sídlem Praha 5, Na Plání 1997/41, PSČ 150 00
zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 11114

oznamuje akcionářům,

že mimořádná valná hromada společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. konaná dne 2.12.2013 rozhodla o změně formy akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě.

Změna formy akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10.12.2013.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. na základě zápisu změny formy akcí v obchodním rejstříku a v souladu s ustanovením § 342, 343 a souvisejících, zákona o obchodních korporací č. 90/2012 Sb. a § 2 odst. 1 a § 4 Zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů č. 134/2013 Sb., tímto vyzývá akcionáře vlastnící akcie na majitele v listinné podobě, k předložení stávajících akcií společnosti na majitele za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti na jméno v listinné podobě.

Výměna stávajících akcí v listinné podobě na majitele za nové akcie v listinné podobě na jméno bude probíhat každé pracovní pondělí od 10.00 do 14.00 hodin v termínu od 3. 3. 2014 do 7. 4. 2013 včetně v provozovně společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany 125, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 724 99 44 54, e-mail: mvalusek@bohusovickamleakrna.cz.

V případě nepředložení listinných akcií k výměně v uvedené lhůtě, bude stanovena dodatečná lhůta k předložení akcií k výměně. Po marném uplynutí dodatečné lhůty budou akcie prohlášeny za neplatné.

Akcionář-fyzická osoba předloží akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží spolu s akciemi platný průkaz totožnosti

a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným

podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Současně s výměnou akcií proběhne zápis akcionáře do seznamu akcionářů, kde se budou zapisovat tyto údaje:

  • Označení druhu a formy akcie
  • Jmenovitá hodnota akcie
  • Číselné označení akcie
  • Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a adresa fyzické osoby, která je akcionářem
  • Číslo bankovního účtu
  • Emailová adresa akcionáře

Další informace budou zveřejňovány na www.accom.cz/cze/bohusovicka-mlekarna

Představenstvo společnosti

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít